Arkitekt

Arkitekt

Arkitekt

Kreativa idéer är stimulerande och utvecklande. Det finns många exempel på hur arkitekter varit med och formgett fantastiska byggnader där brandskyddat trä använts. Mjöstornet i Norge kan nämnas som ett.

Mjöstornet visar också på att det inte finns någon motsättning mellan att beakta brandskyddet på ett korrekt sätt och kreativ formgivning. Vad innebär det då att beakta brandskyddet på ett "korrekt sätt"? Det finns många sidor på denna webbplats om beskriver detta i detalj men allt handlar ytterst om att följa rådande lagstiftning så att säkerhet och trygghet uppnås på ett erforderligt sätt för de som vistas i byggnaderna.

Det finns en ökad efterfrågan på att använda trämaterial i installationer som ställer krav på brandtekniska egenskaper t.ex. B-s1,d0. I takt med ökad efterfrågan kommer du som arkitekt att ställas inför många val när det gäller produkter och lösningar för brandskyddat trä. Vid val av produkter och lösning är det viktigt att det finns tillgång till fullständig och korrekt dokumentation på den nivå som situationen kräver. Det är då viktigt veta innebörden av exempelvis RISE-certifiering, CE-certifikat mot harmoniserad produktstandard och typgodkännandebevis. Kolla gärna in checklistan nedan för de viktigaste punkterna för dig som arkitekt.

 

Checklista arkitekt

Några punkter att tänka på vid val av produkter och lösningar:

  • Oavsett vilken produkt det gäller, begär att få ta del av prestandadeklaration (DoP).
  • Ingen DoP = olaglig att använda i byggnadsverk.
  • Kom ihåg att varje träslag ska vara certifierat. Gran ersätter inte furu och vice versa.
  • Besök tillverkarens hemsida. Skapa dig en uppfattning om tillverkarens trovärdighet och kunskap. Kontrollera referenser.
  • Fråga efter tillhörande handlingar samt Bilaga-E för enklare översikt av prestanda.