Blogginlägg

Blogginlägg

Beständigheten – livsviktig del av fullvärdigt brandskydd

Beständigheten i brandskyddet kan vara bokstavligt talat livsviktigt. Brister det i beständigheten lever människor i falsk trygghet.

Att bygga mer med trä är bra för hållbarheten

Trä är ett material med många miljömässiga fördelar. Att använda trä i husbyggandet är därför ett bra sätt att bidra till långsiktig hållbarhet.

Myter om brannbeskyttet tre

Dersom ikke alle innblandede parter (produsenter, innkjøpere, brannkonsulenter, arkitekter og byggherrer) tar sin del av ansvaret omkring dette, vi

Viktig å velge korrekt EXT-godkjente produkter

Det er veldig bra at Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, understreker viktigheten av å be om dokumentasjon av brannbeskyttede

NBT sprider kunskap om brandskyddat trä

Det har blivit allt vanligare att man vill använda exponerade träprodukter. Antingen av estetiska eller klimatmässiga skäl.

Förslag till moderna regler för brandskydd

Ett förslag för att modernisera byggregler inom brandskydd presenterades nu i vår. Det behövs en större samsyn i byggbranschen om brandskydd.

Bristande beständighet orsakar kostnader för fastighetsägaren

Bilden visar ett brandskydd ur funktion. Brandskyddsmedlet har lakats ur träpanelen och täcker ytan som ett vitt pulver.

Kunskapsbrist orsakar säkerhetsproblem

Kunskapen om brandskydd är ofta svag. Det menar Lars Broström på Södra Wood Project som dagligen möter frågor från kunder