Blogginlägg

Blogginlägg

Myter om brannbeskyttet tre

Dersom ikke alle innblandede parter (produsenter, innkjøpere, brannkonsulenter, arkitekter og byggherrer) tar sin del av ansvaret omkring dette, vi

Läs mer

Viktig å velge korrekt EXT-godkjente produkter

Det er veldig bra at Heidi Finstad, adm.dir.

Läs mer

NBT sprider kunskap om brandskyddat trä

Det har blivit allt vanligare att man vill använda exponerade träprodukter. Antingen av estetiska eller klimatmässiga skäl.

Läs mer

Att bygga mer med trä är bra för hållbarheten

Trä är ett material med många miljömässiga fördelar. Att använda trä i husbyggandet är därför ett bra sätt att bidra till långsiktig hållbarhet.

Läs mer

Förslag till moderna regler för brandskydd

Ett förslag för att modernisera byggregler inom brandskydd presenterades nu i vår. Det behövs en större samsyn i byggbranschen om brandskydd.

Läs mer

Bristande beständighet orsakar kostnader för fastighetsägaren

Bilden visar ett brandskydd ur funktion. Brandskyddsmedlet har lakats ur träpanelen och täcker ytan som ett vitt pulver.

Läs mer

Kunskapsbrist orsakar säkerhetsproblem

Kunskapen om brandskydd är ofta svag. Det menar Lars Broström på Södra Wood Project som dagligen möter frågor från kunder

Läs mer