Brandimpregnering

Brandimpregnering

Vakuum-tryckimpregnering utförs i tryckkärl, en s.k. autoklav, under högt tryck där torkat trämaterial med en fuktkvot understigande 22 procent placeras i ett liggande tryckkärl som tillsluts. Luften sugs ut ur kärlet och vedens cellstruktur, varefter man tillsätter brandimpregneringsvätskan under konstant vakuum. Det övergår i högt tryck där brandskyddsmedlet pressas in i veden, varpå det avslutas med eftervakuum där överskott tas bort. Processen programmeras antingen efter upptagningsmängd eller tid för varje steg beroende på tillverkarens rutiner.

Den extra mängd brandimpregneringsvätska som tillförs programmeras i en dator som registrerar att aktuell mängd tillförs och tas upp av trämaterialet. Upptagningen av brandskyddsmedel är ofta 150-350 liter per kubikmeter virke/plywood, men kan beroende på träslag uppgå ända till 600 liter per kubikmeter. Brandimpregneringen ger träet egna brandskyddsegenskaper på materialets samtliga sidor och djupt in i vedens cellstruktur.

Brandimpregnering förekommer i olika fabrikat med varierande egenskaper med avseende på exempelvis brandskydd och beständighet.  Detta beror bl.a. på att brandskyddsmedlen kan bestå av flertalet olika råvaror med helt skilda egenskaper. Det gör att vissa brandskyddsmedel är betydligt bättre/sämre än andra när det gäller egenskaper för beständighet, rök och brandegenskaper, hygroskopicitet, korrosion m.m. Det är därför viktigt att välja rätt fabrikat utifrån tillämpning så att exempelvis ställda lagkrav uppfylls. Produktens brandklass behöver inte nödvändigtvis betyda att produkten är lämplig att använda. Andra egenskaper som måste kontrolleras är bl.a. långtidsbeständighet i exteriör eller fuktig miljö.

Metoden i korthet

images
 • Förädlingen ger träet egna egenskaper mot brand.
 • Impregnering förädlar träet runt om.
 • Impregnering ger djupgående brandskydd.
 • Lång livslängd (förutsätter godkännande för beständighet).
 • Impregnering bildar ingen film/färg-beläggning.
 • Tål träets naturliga rörelser.
images
 • Industriell processteknik.
 • Vakuum-tryckimpregnering utförs i tryckkärl (autoklav).
 • Hög exakthet på tillförd mängd brandskyddsmedel.
 • Kräver torkning i speciell virkestork.
images
 • CE-märkning enligt EN14915:2013+A1:2017 är lagkrav.
 • CE-märkning enligt EN13986:2004+A1:2015 är lagkrav.
 • Prestandadeklaration för varje specifikt produkt är lagkrav.
 • Typgodkännandebevis är möjligt och omfattar fortlöpande tillverkningskontroll från anmält organ t.ex. RISE.
 • Typgodkända och CE-certifierade fabrikat finns.