Brandimpregnering

Brandimpregnering

Brandimpregnering via vakuum-/tryckprocess tillför träet brandhämmande kemikalier, djupgående i vedens cellstruktur.

Vakuum-/tryckprocesser är alltid industriella och förädlar träets egna egenskaper mot brand. Det innebär att det är "plankan" som utgör såväl ytskikt som beklädnad utan krav på ytterligare skyddande skikt av t.ex. brandskyddsfärg. En vakuum-/tryckimpregneringsprocess ska inte jämföras med enklare metoder att flamskyddsbehandla träet yta via flödesborstmaskin, alternativt sprayning, doppning. Processen övervakas av styrsystem för bl.a. upptagning, tryck och flöden.

Källa: RIKSTERMBANKEN
Sökbegrepp: Brandimpregnering (finns ej) I stället är sökbegrepp impregnering, vakuum- och tryckimpregnering. Värt att veta är att dessa begrepp ofta handlar om träskyddsmedel även om grunden för brandimpregnering är av samma princip.

  • Impregnering: behandling av fast material med kemikalier i vätskefas eller ångfas som tränger in i och delvis stannar kvar i materialet.
  • Tryckimpregnering: impregnering där träskyddsmedlet pressas in i virket genom övertryck.
  • Vakuumimpregnering: industriell impregneringsprocess där det aktiva medlet dras in i materialet medelst vakuum.