Brandkonsult

Brandkonsult

Alt

Områden som brandsläckning, sprinkler, våtrum, svets m.fl. kräver certifiering av tjänster och produkter. Brandskyddat trä är inget undantag, men trots detta lider området ofta av bristande dokumentation.

Som jämförelse med ett närliggande område, hållfasthet av trä. För de flesta är det en orimlig tanke att exemplevis limträ, fingerskarvat trä, takstolar eller träreglar med krav på hållfasthet, t.ex. C24, skulle säljas helt utan certifierande dokumentation. Detta händer dock påfallande ofta inom brandskyddat trä.

Det är av stor vikt att du som sakkunnig brandkonsult kan särskilja på brandprovningsrapporter och klassifikationsrapporter som inte är en certifiering av produkten eller tillverkaren. Den enda dokumentation du skall använda är certifierande dokument såsom CE-certifikat tillsammans med prestandadeklaration mot harmoniserad produktstandard samt, om CE-märkning inte är möjligt, typgodkännandebevis. Värt att känna till är att CE märkning inte innebär att nationella byggregler uppfylls. Det kan finnas nationella bestämmelser som CE-märkningen inte omfattar. Genom att föreskriva CE-märkta och Typgodkända produkter säkerställs det att Boverkets byggregler och Plan och Bygglagen (PBL) uppfylls. Ett exempel på nationellt krav som inte omfattas av CE märkning är SP-Fire 105 och beständighetskrav.

Kom ihåg att brandskydd av trä är ett beprövat och moget teknikområde. Var vaksam mot lågkostnadslösningar som saknar erforderliga godkännanden och dokumentation. Brandskydd av trä kräver kunskap och rätt teknik - och framför allt ska leverantören stå under tillverkningskontroll av en tredje part som exempelvis RISE.

Checklista brandkonsult

Sålla informationen och granska kritiskt:

  • Begär alltid att få ta del av prestandadeklaration. Detta är ett skall-krav enligt EU.
  • Kom ihåg att varje träslag ska omfattas av CE-märkning och inneha DoP.
  • Rapporter är inte certifierande dokument och kan aldrig ersätta CE och DoP.
  • Saknas tillverkningskontroll? Fråga varför. Tillverkningskontroll är ett skall-krav enligt PBL.
  • Massivt trä omfattas av  SS EN 14915:2013+A1:2017.
  • Massivt trä omfattas av SS EN 13986:2004+A1:2015.
  • SP-Fire 105 bör vara dokumenterad via typgodkännandebevis, då dessa ställer krav på tillverkningskontroll och beständighet.
  • Kontrollera fakta via hemsida och dokumentation.
  • Bilaga-E finns att hämta som stöd för detta.