Brandskyddsfärg, -lack

Brandskyddsfärg, -lack

Brandskyddsfärg appliceras på underlag som brandskyddsfärgen ska skydda mot eld och antändning. Appliceringen innebär inte att underlaget som sådant får ändrade egenskaper mot brand. Det är det applicerade färgskiktet som har till uppgift att skydda underlaget mot antändning.

Källa: RIKSTERMBANKEN
Sökbegrepp: Brandskyddsfärg och Svällande brandskyddsfärg

  • Brandskyddsfärg: färg avsedd att minska risken för antändning av ett föremål.
  • Svällande brandskyddsfärg: brandskyddsfärg som vid upphettning avger icke brännbara gaser så att ett poröst, värmeisolerande skikt bildas.