Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning

Applicering av svällande brandskyddsfärg/-lack är en ytbehandling med syfte att skydda sin bärare, d.v.s. underlag av trä eller plywood, mot eld och antändning. Principen är att det applicerade färgskiktet sväller upp och bildar ett skyddande skumlager vid brand. Brandskyddsfärgen/-lacken som sådan förändrar dock inte träets egna egenskaper mot brand, utan det är ytskiktet av brandskyddsfärg som gör att högsta brandklassning kan uppnås för den yta som är behandlad.

För att uppnå högsta brandklassning krävs att alla exponerade sidor och ytor behandlas. Detta innebär att om exempelvis träpanel monteras med avstånd (glespanel) och luftspalt för akustikdämpande ändamål, måste träpanelens samtliga sidor målas. Samma princip gäller vid användande av t.ex. perforerad plywood, där krav på målning ställs på både fram, -och baksida samt i varje perforerat hål.

Brandskyddsfärg lämpar sig främst för inomhusanvändning. Det finns system med godkända egenskaper för exteriör applicering. Det måste därför kontrolleras om behandling avser exteriört användningsområde.

Metoden i korthet

images
 • Syfte med applicering av brandskyddsfärg är att filmskiktet skall skydda träet (D-s2,d0) mot eld och antändning.
 • Trä och plywood får i sig inte egna brandskyddande egenskaper utan det är färgskiktet som skyddar underlaget av trä.
 • Brandskyddande ytskikt finns enbart på aktuell målad yta.
 • Känsligt ytskikt för nötning och slitage.
 • Bildar filmskikt på ytan.
images
 • Öppen konstruktion, t.ex. glespanel, kräver fyra sidors målning.
 • Montage på gips utan luftspalt, t.ex. glespanel, kräver tre sidors målning.
 • Applicering på plats kräver omfattande kontrollplansystem. Sådant kontrollsystem är framtaget av Nordiskt Brandskyddat Trä.
images
 • CE-märkning enbart möjlig av industriellt målade produkter.
 • CE-märkning enligt EN14915:2013+A1:2017 är lagkrav.
 • CE-märkning enligt EN13986:2004+A1:2015 är lagkrav.
 • Prestandadeklaration för varje specifikt produkt är lagkrav.
 • Typgodkännandebevis är möjligt och omfattar fortlöpande tillverkningskontroll från anmält organ t.ex. RISE.
 • Typgodkända och CE certifierade fabrikat finns.
 • På plats målad produkt kan inte redovisas/certifieras enligt CE-märkningskrav eller typgodkännandebevis.
  Certifiering är möjlig via EAD 350865-00-1106 (som har ersatt ETAG 028).