Bristande beständighet orsakar kostnader för fastighetsägaren

Bristande beständighet orsakar kostnader för fastighetsägaren

Bristande beständighet orsakar kostnader för fastighetsägaren

Bilden visar ett brandskydd ur funktion. Brandskyddsmedlet har lakats ur träpanelen och täcker ytan som ett vitt pulver. Panelen måste ersättas vilket orsakar oförutsedda kostnader för byggherren. Det är en dyr process som kan undvikas om man gör rätt från början.

Vad händer när en byggentreprenör väljer brandskyddat trä med ett brandskyddsmedel som inte har beständiga egenskaper? Jo, det urlakar stora summor pengar från byggherrens plånbok eftersom all panel måste rivas ned och ersättas med ny.

Så här kan det gå. Bilden visar när ett vattenlösligt och icke beständigt brandskyddsmedel har använts i en panel och lakats ut. Det ligger på träytan som ett vitt pulverliknande ämne. Panelen har förlorat sin viktiga förmåga att förhindra brand och ödeläggelser och måste ersättas med en ny.

Vem bär då ansvaret för byggnadsverkets brandsäkerhet? Jo, det är byggherren. Men eftersom byggentreprenören inte valt den föreskrivna produkten utan istället väljer en ”likvärdig produkt”, som inte har dokumenterade egenskaper, så drabbas byggentreprenören av ett ekonomiskt bakslag och riskerar även skadestånd.

Ironiskt nog faller ansvaret inte på leverantören av det bristfälliga och icke beständiga träet mot brand. För det är nedströmsanvändarens ansvar att säkerställa produktens egenskaper när avsteg från föreskriven produkt har skett.

Det är utan tvekan billigare att upphandla en föreskriven produkt vars egenskaper godkänts av sakkunnig, än att chansa och lyssna på lovord från leverantör som inte kan påvisa en certifierad dokumentation från en oberoende tredje part, bara för att spara några kronor.

Inlägget i korthet

Publicerad
Kunskaps-område Hållbarhet
Metod-område Brandimpregnering
Författare Love Janson
Plats Sverige
Status
Publicerad