Byggherre och entreprenör

Byggherre och entreprenör

Alt

Som byggherre har du det absoluta ansvaret för byggnadens brandsäkerhet. Det är därför viktigt att du kontrollerar att din byggentreprenör följer kraven för upphandling av produkter som är prestandadeklarerade.

Det är inte ovanligt att projektet omfattas av tidspress. Åtgärder såsom brandskydd glöms alltför ofta bort och blir en panikåtgärd att lösa. Korta leveranstider, låga priser och bristande dokumentation är en konkurrensfaktor mot den seriösa skara av industriella tillverkare som har leveranstider och korrekt dokumentation. Du som byggherre får aldrig bortse från att brandskydd handlar om personsäkerhet, egendomsskydd och hållbarhet. Det är därför av största vikt att börja planerings- och upphandlingsarbetet i god tid.

En byggnad som inte uppfyller ställda lagkrav kan blir svår att försäkra vilket kan vara en mindre katastrof för ett byggprojekt. Vidare innebär bristande dokumentation och utebliven uppfyllelse av lagkraven en förhöjd risk att den lokala byggnadsnämnden underkänner byggnaden.

Checklista för byggherre och entreprenör

Att tänka på när dokumentation begärs:

  • Efterfråga Bilaga-E vilken ger dig överblick av produktens prestanda.
  • Efterfråga Bilaga-C vilken ger översikt om tillverkarens kvalitetssystem.
  • Begär prestandadeklaration som är ett lagkrav. Finns ingen DoP, välj annan produkt.
  • Ställ krav på din leverantör att tillhandahålla tillhörande dokument för t.ex. drift och skötsel.
  • Besök gärna tillverkarens hemsida för att skapa dig en uppfattning om företaget, referenser m.m.
  • Var envis. Kräv alltid dokumentation. Om DoP saknas, fråga varför. Kom ihåg att du som byggherre bär det slutgiltiga ansvaret för dina beslut.