Euroklass tabell

Euroklass tabell

Euroklass Rökklass Brinnande partiklar Krav enligt FIGRA Exempel på produkter
      Obrännbarhet SBI Liten låga W/s  
A1 - - x - - - Sten, glas, stål
A2 s1, s2 or s3 d0, d1 or d2 x x - ≤ 120 Gipsskivor (tunt papper), mineralull
B s1, s2 or s3 d0, d1 or d2 - x x ≤ 120 Gipsskivor (tjockt papper), brand­skyddat trä
C s1, s2 or s3 d0, d1 or d2 - x x ≤ 250 Tapet på gipsskiva, brand­skyddat trä
D s1, s2 or s3 d0, d1 or d2 - x x ≤ 750 Trä och trä­baserade skivor
E - - or d2 - - x - Vissa syntet­material men även beständighets-
impregnerade (röta) metoder förekommer.
F - - - - - - Ingen brandklass bestämd

SBI = Single Burning Item, EN 13823, huvudmetod för ytmaterial utom golvbeläggningar.
FIGRA = FIre Growth RAte, viktigaste parametern för brandklass enligt SBI-metoden.