Brandklass för byggprodukter

Brandklass för byggprodukter

Det finns flera typer av brandklasser för brand i byggnad:

  • Brandklass för materialets reaktion vid brandpåverkan, som används främst till vägg, tak och golv.
  • Brandklass för fasadbeklädnad, som mäter brandspridning, värmestrålning, temperatur.
  • Brandklass för brandmotstånd hos hela konstruktionselement.

Brandklass för brandmotstånd t.ex. väggelement som måste kunna stå emot fullt utvecklad brand och uppfylla REI funktionskrav som, bärförmåga ( R ), integritet ( E ) och isolering (I).

Den del som behandlas på Forum för brandskyddat trä är brandklasser för produkter.

Det europeiska klassifikationssystemet för byggprodukters brandtekniska egenskaper kallas ofta Euroklass-systemet och består av två delsystem, varav det första behandlas här på Forum för brandskyddat trä:

  • Ett system för alla byggprodukter utom golvbeläggningar, alltså framför allt för ytskikt på väggar och innertak.
  • Ett annat liknande system för golvbeläggningar.

 

Provningsmetoden för klassificering av byggprodukter utom golvbeläggningar finns beskriven i SS EN 13823 Single Burning Item (SBI) och har titeln "Brandteknisk provning av byggprodukter - Byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål". Denna standard ligger även till grund för CE-märkning inom området.

Klassificering av produkterna sker sedan enligt SS EN13501-1. Denna europeiska standard innehåller klassificeringsmetoden för reaktion vid brand för alla byggprodukter, inklusive produkter som ingår i byggnadselement. Produkterna beaktas i förhållande till deras slutanvändningstillämpning.

Klassificering av träprodukter enligt SS EN13501-1 innebär inledande typprovning enligt provningsmetod SS EN13823 för euroklass B och C av aktuellt träslag. Därefter inkluderas monteringsförhållande, t.ex. montering på A2 substrat med eller utan luftspalt eller bakomvarande substrat av D-s2,d0 med eller utan luftspalt. Provningsresultatet ligger som grund för produktens/träslagets klassificering enligt klassifikationsstandard SS EN13501-1 inom prestandagruppering B, C, D, F.

Observera att föreskrivande i bygghandling inte ska ske mot klassifikation enligt standard SS EN13501-1. Föreskrivande i bygghandling ska ske mot harmoniserad produktstandard där EU ställer krav på CE-märkning av massivt trä och träbaserade skivor enligt EN14915:2013+A1:2017 eller EN13986:2004+A1:2015.

Föreskrivande av brandklass B och C ställer obligatoriskt krav på CE-märkning och prestandadeklaration, så kallad DoP.

VIKTIGT att känna till är att brandprov (brandrapport) och klassificering (klassifikationsrapport) inte är en certifiering av produkten och inte heller av tillverkarens process. Klassificering av produkten redovisar enbart produktens prestanda, medan certifiering, t.ex. CE-märkning, är det officiella körkortet där hela tillverkningskedjan och kontrollsystem ingår. Dock inte "på plats behandling" som inte kan CE-märkas. CE-certifiering innebär däremot inte att nationella byggregler uppfylls. Detta måste kontrolleras mot BBR och PBL.

KOM IHÅG att industriellt impregnerade och målade produkter alltid omfattas av CE-märkning och prestandadeklaration när euroklass B och C saluförs. Brandskyddande träprodukter utan CE-märkning får inte saluföras och inte heller användas enligt EUs byggproduktförordning 305/2011.