Byggregler och beständighet

Byggregler och beständighet

Sammanfattning

Höga byggnader som har behov av brandskyddat trä i fasaden bara ökar i antal och storlek. Exempelvis färdigställdes nyligen Mjöstornet i Norge, världens högsta träbyggnad - 18 våningar och 85 meter. Detta seminarium går igenom grunderna i vad du ska tänkta på samt ger exempel på konkreta lösningar.

Beskrivning

En engelsk undersökning visade nyligen att många aktörer inom byggsektorn saknade tillräcklig kunskap om brandskyddat trä för att ställa korrekta krav, göra rätta upphandlingar och utföra lösningar för brandskyddat trä på ett godkänt sätt.

Detta seminarium är till för dig som vill öka dina grundkunskaper inom området brandskyddat trä samt ta del av en del konkreta råd rörande utförande. Vi kommer att beröra områden som CE-märkning, brandklassning, likvärdig produkt och lagkrav.

Seminariets andra del belyser olika aspekter på utförande. De vanligaste tekniska lösningarna presenteras och diskuteras.

Talare

Presentationer

Registrering