Importörer och distributörer

Importörer och distributörer

Importörer och distributörer

Den som köper varor inom EUs inre marknad och säljer dem vidare i en kedja som slutligen når användaren, kallas för distributör.

Du är distributör om du köper in varor från exempelvis Tyskland eller Norge eller här i landet och sedan säljer dem till återförsäljare eller till slutanvändare.

Du är importör om du säljer byggprodukter under eget företagsnamn eller varumärke. Då likställs du med tillverkare. Du har då skyldighet att tillhandahålla prestandadeklaration och att CE-märka produkterna. Detta innebär att du måste enligt lag upprätta avtal med ackrediterat organ och inleda typprovning, tillverkningskontroll, kvalitetssystem, inspektion av fabrik och tillverkningsprocess m.m.

Kom ihåg att det är ditt ansvar.

För att du ska få sälja byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska de vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Du ska också se till att det finns bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter och, när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Som importör ska du emellertid inte upprätta någon av denna dokumentation själv. Det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

Du har utökat ansvar när du säljer under eget varumärke.

När du importerar från tredje land och säljer byggprodukterna vidare under ditt företagsnamn eller varumärke, så betraktas du som tillverkare enligt byggproduktförordningen. Det innebär att du själv ska prestandadeklarera och CE-märka dessa produkter. Det innebär även att du har det fulla ansvaret för att tillverkningskontrollen sköts på det sätt som framgår av förordningen och den aktuella harmoniserade standarden.

Se film om Importör, klicka här.