Inköpare och platschef

Inköpare och platschef

Inköpare och platschef

Platschefer och inköpare ska se till att lämpliga byggprodukter används och ska göra denna bedömning genom att begära byggproduktens prestandadeklaration.

Att göra sitt val av träprodukt med brandtekniska egenskaper måste ske via prestandadeklaration (DoP). Om prestandadeklarationen inte finns, hur ska du då kunna avgöra om produkten uppfyller kraven eller inte enligt EU-kommissionens byggproduktförordning 305/2011?

Som platschef eller inköpare har du, tillsammans med byggherren, ansvar för att avgöra om en byggprodukt är lämplig i projekt där brandkrav ställs. Det är tillverkaren som ska ange vilken användning produkten är avsedd för och visa att produktens egenskaper är bedömda. Tillverkare ska visa att produkten har bedömda egenskaper genom CE-märkning. Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta, annars får de inte säljas inom EU:s inre marknad. För mer information om CE-märkning, läs Boverkets CE DIG FÖR
Prestandadeklaration - En röd länk i kedjan

I den prestandadeklaration som skall tillhandahållas för varje CE-märkt byggprodukt, får du tillförlitlig information om väsentliga produktegenskaper och prestanda av tillverkaren. Nedströmsanvändare, t.ex. grossister, får inte utfärda egen prestandadeklaration. Det är enbart tillverkaren som får upprätta sådan DoP utifrån kraven för AVCP system 1 m.m.

Med ledning av dessa uppgifter kan du avgöra om produkten är lämplig att använda i det enskilda fallet. Vilka produktegenskaper som är relevanta att redovisa i prestandadeklarationen för en viss produkt beror på vilka nationella krav som finns på byggnader och andra anläggningar.