NBT sprider kunskap om brandskyddat trä

NBT sprider kunskap om brandskyddat trä

NBT sprider kunskap om brandskyddat trä

Det har blivit allt vanligare att man vill använda exponerade träprodukter. Antingen av estetiska eller klimatmässiga skäl.
Den sortens produkter är brännbara och kan påverka brandskyddet på en fastighet på ett olämpligt sätt.
Därför måste produkterna många gånger brandskyddsbehandlas.
Det är viktigt att det sker på ett korrekt sätt och med bra beständighet.
För att främja ett riktigt användande finns NBT.
NBT står för Nordiskt Brandskyddat Trä och är en ideell förening bildad i mars 2011.
Medlemmar är producenter, leverantörer och återförsäljare, samt användare som arkitekter, brandskyddkonsulter m.fl.
Några av föreningens syften:

  • Sprida information och kunskap om brandskyddat trä – både till marknadens aktörer och till allmänheten i de nordiska länderna.
  • Verka för harmonisering av användning och information om brandskyddat trä i de nordiska länderna.
  • Tillhandahålla en neutral plattform för information och utbyte av kunskap i frågor som rör brandskyddat trä.
  • Verka för att produkter, processer, leveranser och användning av brandskyddat trä kvalitetsäkras.

 

www.brandskyddattra.info finns utförlig information och värdefulla råd på flera områden:

  1. Olika metoder för att brandskyddsbehandla träprodukter - brandskyddsmålning och olika impregneringar. På befintliga byggnader måste träprodukten målas på plats. Industriellt behandlade produkter måste vara CE-märkta.
  2. Syftet med brandskyddsbehandling – och de erfarenheterna som finns av detta. Det är viktigt att i bygghandlingen ange hur och på hur många ställen färgtjockleken ska mätas.
  3. Brandskydsimpregnering – den förädlingsprocess som ger olika träslag förbättrade egenskaper för att stå emot brand, jämfört med obehandlat trä. Men saker som monteringsförhållanden och bakomliggande substrat kan också påverka. Därför måste varje enskilt träslag brandprovas.
  4. Mätmetoder – då det är en förutsättning för att en brandskyddsmålad yta uppfyller de krav som ställs att det finns rutiner för att rätt mängd brandskyddsfärg appliceras. För beställaren är det viktigt att ställa rätt krav redan i projekteringen, ställa rätt krav på hur mätningen ska göras och redovisas.

Se en längre artikel på www.byggteknikforlaget.se

Inlägget i korthet

Publicerad
Kunskaps-område Beständighet
Metodval
Metod-område Brandimpregnering
Brandskyddsmålning
Författare Hans Olov Ohlson
Plats Sverige
Status
Publicerad