SP-Fire 105

SP-Fire 105

I Sverige används provningsmetod SP-Fire 105 för godkännande av fasadbeklädnad i flervåningshus som ett godkänt alternativ till obrännbar A2-fasad enligt Boverkets BBR. Godkänd SP-Fire 105-fasad ska alltid av tillverkaren omfattas av typgodkännandebevis där godkännandet inkluderar godkända egenskaper för exteriör användning, så kallad beständighet enligt CEN/TS 15912 DRF EXT alternativt EN16755 EXT.

DET SPELAR I PRAKTIKEN INGEN ROLL om godkänt system oavsett brandskyddsfärg eller brandimpregneringsmedel klarar SP-Fire 105, om systemet inte har beständiga egenskaper. Att använda sig av system som är provade och godkända enligt SP-Fire 105 utan beständiga egenskaper innebär att brandtekniska egenskaper försvinner på mycket kort tid. Det finns brandskyddsfärg som inte klarar av att målas för exteriör fasadbeklädnad - precis som det finns brandimpregneringsmedel som urlakas på grund av hygroskopicitet. Det är därför mycket viktigt att sakkunnig brandkonsult, arkitekter och användare såsom byggentreprenör enbart föreskriver och använder sig av typgodkända system enligt SP-Fire 105 och CEN/TS 15912 EXT alternativt EN16755 EXT.

SYSTEMETS UPPBYGGNAD består av fasadpanel, reglar och eventuella luftspaltsåtgärder för att förhindra skorstenseffekt. SP-Fire 105 är en konstruktionsprovning av fasadbeklädnadens uppbyggnad, inte en konstruktionsprovning av väggen i sin helhet såsom brandavskiljande konstruktion. Detta är viktigt att känna till då många tror att träpanel som uppfyller SP-Fire 105 går hand i hand med hela väggkonstruktionen. Det stämmer alltså inte. I de fall bakomliggande substrat inte består av A1 eller A2 så måste kompletterande åtgärd, t.ex. A2-godkända skivor, användas om träelement används som vanligtvis har brandklass D-s2,d0. Om särskilda åtgärder provas vid SP-Fire 105 provning, t.ex. avskärning i fasad med plåtbleck, så måste alltid sådant plåtbleck användas precis som att perforerat plåtbleck för luftspalt används vid provning. Om sådana åtgärder är provade vid SP-Fire 105, men inte används i verkligheten, så monteras en icke godkänd SP-Fire 105-beklädnad. Standardsubstrat i SP-Fire 105-provning är en rigg av lättbetong. Träpanel som monteras mot annat substrat än A2 ska således isoleras eller använda brandklassad A2-skiva för att säkra upp euroklass D-s2,d0-substrat(t.ex. limträstomme, prefabmoduler m.fl).

FAKTA

ÖVERGRIPANDE EGENSKAPER SP-Fire 105

  • Godkänt alternativ till obrännbar A2-fasad.
  • Inga nedfallande delar.
  • Begränsad brandspridning längs fasaden.
  • Max 80 kW värmestrålning från fasad.
  • Max 450° C i takfot.
  • Branschkrav på brandskyddsmedlets beständiga egenskaper, t.ex. CEN/TS 15912 EXT, EN 16755 EXT.