Tändskyddande beklädnad

Tändskyddande beklädnad

  • Det tidigare begreppet tändskyddande beklädnad är ersatt med K210/B-s1,d0. Beklädnadens uppgift är att skydda bakomliggande substrat mot eld/skada.
  • Beklädnaden ska ha egna egenskaper mot brand d.v.s. K210 och B-s1,d0.
  • Det är omdebatterat om ett tunt lager applicerat färgskikt är en beklädnad eller inte. Enligt Rikstermbanken är ett färgskikt en beläggning/ytskikt och inte en beklädnad.

Källa: RIKSTERMBANKEN
Sökbegrepp: Tändskyddande beklädnad, beklädnad, beläggning och ytskikt

  • Tändskyddande beklädnad: beklädnad som hindrar antändning av bakomliggande brännbara material.
  • Beklädnad (i brandtekniska sammanhang): skikt som är fäst på ett material och som bedöms med hänsyn till sin förmåga att vid brand fördröja eller hindra det brännbara materialets antändning.
  • Beläggning: hinna som oftast är av annat material eller ämne än underlaget.
  • Ytskikt (i brandtekniska sammanhang): yttre del av byggnadsdel, fast inredning eller beklädnad som kan bli utsatt för brandpåverkan i ett tidigt skede av en brand.