Tillverkare

Tillverkare

Tillverkare

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska prestandadeklareras och CE-märkas för att få säljas.

Du som tillverkare måste CE-märka dina tjänster såsom att för första gången förändra träets naturliga prestanda mot brand från D-s2,d0 till B-s1,d0. Det spelar ingen roll om produkten längre bort i kedjan förändras igen. Du har fortfarande juridisk skyldighet att CE-certifiera din egen insats enligt byggproduktförordningen 305/2011.

Prestandadeklaration - En röd tråd i kedjan som enligt lag måste följa produkten från vagga till graven

Massivt trä och träbaserade skivor, t.ex. plywood, omfattas av harmoniserad produktstandard och måste således CE-märkas innan de får säljas i EUs medlemsländer samt Norge. På webbplatsen Nando finns en lista över alla harmoniserade standarder, på engelska. Där står också när standarden kan börja användas och när standarden måste användas. Tiden däremellan kallas standardens samexistensperiod.

Se film om Tillverkare, klicka här.